A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJAINAK RÖVID ISMERTETÉSE

 

Magyarországon területileg jól beazonosíthatók a leszakadó települések és településrészek, ahol a közszolgáltatások és közfeladatok ellátásának hatékonysága akadályozott, a helyi lakosok megfelelő egészségügyi alapellátása, a gyógyszerekhez való hozzáférése nehézségekbe ütközik, az egészségmegőrző programokban való részvételi lehetőségük pedig korlátozott. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat (továbbiakban: Határozat) alapján célzott, hosszú távú, komplex program indult az ország leghátrányosabb helyzetű településein, a közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében, valamint az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében.

Az innovatív egészségügyi szolgáltatásokhoz a vázat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja adja, ami miatt a Kormány 2019-ben kijelölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot a „Felzárkózó települések” program koordinálására a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban. 

A projekt célja, hogy a felzárkózó települések lakosainak javuljon az egészségügyi szolgáltatásokhoz, szűrésekhez és a prevenciós programokhoz való hozzáférése, tekintettel arra, hogy a felzárkózó települések több, mint harmadán nincs betöltött háziorvosi praxis, és a közszolgáltatások, közfeladatok ellátása sok esetben nehézségekbe ütközik. Kiemelten a hátrányos helyzetűeknél és az elmaradott térségekben cél az egészségtudatosság növelése, a szűrővizsgálatok (beleértve a gyermekszemészetet) elvégzése és szükség esetén a szakellátáshoz, illetve pandémiás helyzetben a szakszerű szűrési, oltási ellátáshoz való eljuttatás.

Az EFOP-2.2.24-22 és az EFOP-1.8.24-22 Felhívások keretében tervezett fejlesztések mobil egészségügyi ellátás és gyermek szemészeti szűrés nyújtásával helybe viszik az egészségügyi szolgáltatásokat. A Felhívások keretében támogatott intézkedések tartalmazzák az egészséges életvitelt támogató mobil egészségügyi megoldások és szűrővizsgálatok működtetéséhez szükséges infrastruktúrát és humánerőforrást. Jelen projekt keretében a tervezett tevékenységek összetett humánerőforrás háttere kerül kialakításra.